Společná příloha příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

16.04.2011: Od 15. 4. 2011 je účinná příloha č. 29 - Technický list změny, verze 1.0, relevantní pro všechny výzvy v rámci OP VaVpI.