Společné přílohy příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI

12.11.2009: UPOZORNĚNÍ!!! Ve Společných přílohách příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI byly aktualizovány Přílohy č. 16a, 16b, 16c, 17a, 17b a byla přidána nová Příloha č. 18 - Hlášení o zahájení realizace projektu OP VaVpI (viz. poznámky vedle zmíněných příloh).