Společný metodický pokyn č. 1 k PPŽ a PPP OP VaVpI 2007 - 2013

08.03.2011: Řídicí orgán OP VaVpI na svých stránkách zveřejnil závazné postupy pro nakládání s úsporami vzniklými v rámci projektu.