Společný metodický pokyn č. 2 k PPŽ a PPP OP VaVpI 2007 - 2013

02.04.2011: Společný metodický pokyn č. 2 k Příručce pro žadatele OP VaVpI PO 1 a PO 2, verze 2.2, Příručce pro žadatele OP VaVpI PO 3, verze 2.2, Příručce pro žadatele OP VaVpI PO 4, verze 1.3 a k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 3.0.