Společný metodický pokyn č. 3 k PPŽ a PPP OP VaVpI 2007 - 2013

01.06.2012:
Společný metodický pokyn č. 3 k Příručce pro žadatele OP VaVpI PO 1 a PO 2, verze 2.2, Příručce pro žadatele OP VaVpI PO 3, verze 4.1, Příručce pro žadatele OP VaVpI PO 4, verze 2.0 a k Příručce pro příjemce OP VaVpI, verze 4.0.  - ZAHÁJENÍ REALIZACE PROJEKTU