Střední Čechy míří k tomu stát se evropským centrem automobilového výzkumu (OP VaVpI)

21.12.2010: Česká republika patří dlouhodobě mezi evropské lídry v sektoru automobilového průmyslu. Je to dáno nejen díky dlouhé tradici tohoto odvětví u nás, ale také s ohledem na rostoucí podporu automobilového výzkumu a vývoje, který má potenciál pozici ČR ještě výrazně posílit.
Ministr školství Josef Dobeš schválil dotaci téměř 200 milionů korun na projekt pořízení technologie pro Centrum vozidel udržitelné mobility (CVUM). Regionální CVUM vyroste v Roztokách n/Vltavou.

Více informací naleznete zde: Střední Čechy míří k tomu stát se evropským centrem automobilového výzkumu díky podpoře z evropských fondů