Teze Výzvy číslo 1.3 – Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, PO 3, OP VaVpI

26.11.2009: Na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy naleznete základní východiska pro zacílení podpory v rámci Výzvy číslo 1.3 - Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, oblast podpory 3.2, prioritní osy 3, Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, základní kvalifikace žadatelů a základní parametry a omezení výzvy. Uvedené informace mají informativní charakter a může dojít k jejich změnám.