Tisková zpráva o zahájení projektu Vesmírná brána – moderní centrum komunikace vědy (OP VaVpI)

25.02.2012: Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava již v prosinci loňského roku zahájila realizaci projektu Vesmírná brána – moderní centrum komunikace vědy, který umožní celkovou rekonstrukci a modernizaci stávající Hvězdárny a planetária Johanna Palisy, která je součástí Hornicko-geologické fakulty.