Ukončení příjmu projektových žádostí v rámci Výzev číslo 1.1 a 2.2, OP VaVpI

17.11.2009: Na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy naleznete základní informace k ukončení příjmu projektových žádostí v rámci Výzvy číslo 1.1 - Evropská centra excelence, prioritní osy 1 a Výzvy číslo 2.2 - Regionální VaV centra, prioritní osy 2 Operačního programu výzkum a vývoj pro inovace včetně seznamu podaných projektů.