Univerzita Pardubice získává na dva investiční rozvojové záměry půl miliardy korun z fondů Evropské

10.02.2011: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy publikovalo tiskovou zprávu, ve které informuje o zahájení realizace dvou výzkumních projektů financovaných z fondů Evropské unie. Projekty realizuje Univerzita Pardubice. V technologickém areálu v Doubravicích vznikne nové Výukové a výzkumné centrum v dopravě (VVCD) a historicky nejstarší objekt univerzity v centru města projde rekonstrukcí.
Oba navržené projekty Univerzity Pardubice, každý v hodnotě přesahující 266 milionů korun, prošly úspěšně hodnocením a byly přijaty k financování z prostředků Operačního programu Výzkum a vývoj pro Inovace.

"Cílem obou projektů je zlepšení kvality vzdělávání s vazbou na výzkumně vývojové a inovační aktivity univerzitních pracovišť,” uvádí k záměru obou projektů rektor Univerzity Pardubice prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc.

Více informací naleznete zde: Univerzita Pardubice získává na dva investiční rozvojové záměry půl miliardy korun z fondů Evropské unie