Univerzita obrany ČR získá téměř 150 milionů korun na výzkum a vývoj z OP VaVpI

10.05.2011: Praha, 9. 5. 2011 - Ministr školství Josef Dobeš podepsal dohodu o poskytnutí dotace Ministerstvu obrany pro projekt rekonstrukce objektu Fakulty vojenských technologií v Brně. Univerzita obrany řízená MO ČR tak bude moci využít téměř 150 milionů korun z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI).