Upozornění k zadávání veřejných zakázek

11.03.2012: Upozorňujeme příjemce, aby dbali zvýšené pozornosti při vyplňování oznámení o zakázce (jakož i dalších oznámení – př. oznámení o zadání zakázky) ke zveřejnění na www.vestnikverejnychzakazek.cz.