V Brně vznikne špičkové centrum pro výzkum nádorových onemocnění díky podpoře z evropských fondů (OP

01.12.2010: Masarykův onkologický ústav v Brně získal dotaci ve výši téměř 300 mil. Kč z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI) na realizaci projektu vybudování Regionálního centra aplikované molekulární onkologie (RECAMO).
Projekt centra vznikal v průběhu let 2009-2010 a je reakcí na rostoucí poptávku po prohloubení studia poznatků v oblasti výzkumu nádorových onemocnění a jejich přenos do aplikační, potažmo komerční sféry.

„Jsme přesvědčeni, že nové centrum by mělo zásadním způsobem napomoci zpřístupnit výsledky výzkumu v oblasti nádorových onemocnění pacientům i prostřednictvím komerčních aplikací a ve svém důsledku tak zefektivnit přenos poznatků do komerční sféry. V tomto světle je interdisciplinární spolupráce a současné zapojení vědeckých i klinických pracovníků nezbytným předpokladem pro dosažení pokroku v oblasti onkologického výzkumu a zavádění nových terapeutických přístupů,“ shrnuje doc. MUDr. Dalibor Valík, Ph.D., výkonný ředitel RECAMO.

Více informací naleznete zde: V Brně vznikne špičkové centrum pro výzkum nádorových onemocnění díky podpoře z evropských fondů