Vypořádání témat z workshopů pro příjemce OP VaVpI konaných 12. 12. 2011 a 17. 1. 2012

22.02.2012: V tomto článku naleznete vypořádání témat z workshopů pro příjemce OP VaVpI, které se konaly 12. 12. 2011 a 17. 1. 2012.