Výroční zpráva OP VaVpI 2009

12.11.2010: Na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byla publikována Výroční zpráva Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace za rok 2009.
Jedná se o verzi schválenou členy Monitorovacího výboru OP VaVpI.

Více informací naleznete zde: Výroční zpráva OP VaVpI 2009