Výsledky hodnocení Výzvy č.1.2 - Regionální VaV centra (OP VaVpI)

18.04.2012:
V tomto článku naleznete výsledky hodnocení Výzvy č.1.2 - Regionální VaV centra.