Výsledky hodnocení Výzvy č. 1.3 - Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky (OP VaVpI)

18.04.2012:
V tomto článku naleznete výsledky hodnocení Výzvy č. 1.3 - Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky.