Výsledky hodnocení Výzvy č. 2.2 - Regionální VaV centra (OP VaVpI)

18.04.2012:
V tomto článku naleznete výsledky hodnocení Výzvy č. 2.2 - Regionální VaV centra.