Výsledky hodnocení Výzvy č. 3.3 - Centra transferu technologií (OP VaVpI)

18.04.2012:
V tomto článku naleznete výsledky hodnocení Výzvy č. 3.3 - Centra transferu technologií.