Výsledky hodnocení Výzvy č. 4.3 - Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven (OP VaVpI)

25.05.2012:
V tomto článku naleznete výsledky hodnocení Výzvy č. 4.3 - Vybavení odborných vědeckých a oborových knihoven.