Výsledky hodnocení Výzvy č. 6.3 na podporu Pre-seed (VaVpI)

23.06.2012: V tomto článku naleznete výsledky hodnocení Výzvy č. 6.3 - na podporu Pre-seed aktivit.