Výsledky hodnocení projektů podaných ve Výzvě číslo 1.2 po zasedání výběrové komise Řídicího orgánu

07.10.2009: Na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy jsou zveřejněny výsledky hodnocení projektů podaných ve Výzvě číslo 1.2 - Regionální VaV centra, prioritní osa 2 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, po zasedání výběrové komise Řídicího orgánu OP VaVpI.