Vysoké učení technické v Brně staví moderní vědecké centrum z prostředků Evropské unie (OP VaVpI)

22.09.2010: Vysoké učení technické v Brně zahájilo počátkem září výstavbu nového vzdělávacího a vědeckovýzkumného centra, na které získalo přes 800 milionů z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně získala na svůj projekt dotaci ve výši jedné miliardy korun z prostředků Evropské unie a státního rozpočtu České republiky. Více než 842 milionů korun z celkového příspěvku obdržela škola prostřednictvím Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Vědecké centrum brněnské vysoké školy se tak stalo prvním schváleným projektem výzvy 1.4 OP VaVpI, zaměřené na výzkumnou infrastrukturu vysokých škol.

Více informací naleznete zde: Vysoké učení technické v Brně staví moderní vědecké centrum z prostředků Evropské unie