Výzkumné centrum zaměřené na obnovitelné zdroje energie podpořeno prostředky z Evropské unie

05.05.2010: Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Miroslava Kopicová podepsala dne 28.4.2010 Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt s názvem Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie (CVVOZE). Projekt bude financován z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v prioritní ose 2 zaměřené na budování regionálních výzkumných center.
Projekt CVVOZE byl podpořen celkovou částkou převyšující 260 mil. Kč, z nichž více než 221 miliony Kč přispěje Evropská unie a 39 milionů přidá státní rozpočet České republiky. Tyto prostředky budou použity na vybavení laboratoří špičkovými přístroji a zařízeními v hodnotě přesahující 200 mil. Kč, zbývající částkou bude na dobu následujících téměř čtyř let podpořen výzkumný tým centra.

Více informací naleznete zde: Výzkumné centrum zaměřené na obnovitelné zdroje energie podpořeno prostředky z Evropské unie