Výzva č. 6.3 na podporu pre-seed aktivit, PO 3, OP VaVpI

19.01.2012:
V této části naleznete text Výzvy 6.3, a to včetně příloh k předkládání projektů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, oblasti podpory 3.1 - Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví, prioritní osa 3 - Komercializace a popularizace VaV.