Výzva číslo 1.1 k předkládání projektů v rámci OP VaVpI, prioritní osy 1 - Evropská centra excelence

22.06.2009: V této části naleznete text Výzvy k předkládání projektů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 1 - Evropská centra excelence včetně příloh.  

Cílem této Výzvy je vytvoření omezeného počtu Center excelence, tj. výzkumných center vybavených moderní, často jedinečnou infrastrukturou, produkujících v mezinárodním měřítku vynikající výsledky výzkumu, včetně výsledků aplikovatelných v praxi, vytvářející silná strategická partnerství s prestižními výzkumnými pracovišti (soukromými i veřejnými) v ČR i zahraničí, která přispívají k větší integraci českých VaV týmů s předními mezinárodními výzkumnými organizacemi a evropskými výzkumnými infrastrukturami, a která přispějí k rozvoji lidských zdrojů ve výzkumu prostřednictvím doktorských studijních programů a přilákáním kvalifikovaných výzkumníků z ČR i ze zahraničí do regionů Konvergence.

Žádosti, v rámci této Výzvy, budou přijímány od 4. 8. 2009 do 29. 9. 2009 na adrese vyhlašovatele a poskytovatele podpory, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 17 mld. Kč.

 

20090601_OP_VaVpI_Vyzva_PO1.pdf Výzva číslo 1.1 - Evropská centra excelence.pdf     (262,92 KB)

Prilohy_Vyzva_PO1.zip Přílohy k Výzvě 1.1 - Evropská centra excelence.zip     (774,85 KB)

 

Příručku pro žadatele včetně příloha naleznete v sekci: Základní dokumenty OP VaVpI