Výzva číslo 2.2 k předkládání projektů v rámci prioritní osy 2 - Regionální VaV centra

22.06.2009: V této části naleznete text Výzvy k předkládání projektů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 2 - Regionální VaV centra včetně příloh.

Cílem této Výzvy je pomocí dotací podpořit vznik a rozvoj kvalitně vybavených, aplikačně zaměřených pracovišť v ČR s rozvinutou spoluprací a silnými vazbami na partnery z aplikační sféry (podniky, zejména malé a střední podniky, a další relevantní subjekty a uživatele výsledků), jejichž činnost posílí konkurenceschopnost regionu a jeho potenciál pro export zboží, služeb a know-how.

Žádosti, v rámci této Výzvy, budou přijímány od 17. 8. 2009 do 16. 11. 2009 na adrese vyhlašovatele a poskytovatele podpory, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 11 mld. Kč. Systém sběru žádostí je kolový.

 

20090615_Vyzva_OP_VaVpI_PO2.pdf Výzva číslo 2.2 - Regionální VaV centra.pdf     (183,11 KB)

Prilohy_Vyzva_2.2_PO2.zip Přílohy k Výzvě 2.2 - Regionální VaV centra.zip     (761,16 KB)

 

Aktuální Příručku pro žadatele včetně příloh naleznete v sekci: Základní dokumenty