Výzva č. 3.3 Centra transferu technologií - oblast podpory 3.1

08.07.2010: Na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byla zveřejněna výzva číslo 3.3 - Centra transferu technologií  k předkládání projektů v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, prioritní osa 3 - Komercializace a popularizace VaV, oblast podpory 3.1 - Komercializace výsledků výzkumných organizací a ochrana jejich duševního vlastnictví.
Centrum transferu technologií  je základním organizačním prvkem systému komercializace výsledků výzkumu a vývoje výzkumné organizace. Centrum transferu technologií naplňuje potřeby jedné či více výzkumných organizací.

Více informací naleznete zde: Výzva číslo 3.3 – Centra transferu technologií, PO 3, OP VaVpI