Vzorové dokumenty k Příloze č. 6, Příručky pro žadatele OP VaVpI

23.07.2009:

Níže naleznete vzorové dokumenty k Příloze č. 6, Příručky pro žadatele OP VaVpI. Tyto dokumenty slouží jako návodné materiály pro žadatele, kteří budou podávat své projektové žádosti v rámci prioritní osy 1 nebo prioritní osy 2, Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.