Zacílení podpory v rámci prioritní osy 4, OP VaVpI

22.06.2009:

V níže přiloženém dokumentu naleznete základní východiska pro zacílení podpory v rámci prioritní osy 4, Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, základní kvalifikace žadatelů a základní parametry a omezení výzvy. Uvedené informace mají pouze informativní charakter. Závazná výběrová (hodnotící) kriteria a náležitosti Výzvy budou zveřejněny v den vyhlášení Výzvy, který je stanoven na 17. 8. 2009.  

 

OP_VaVpI_teze_PO4.pdf Teze zacílení podpory - prioritní osa 4.pdf     (196,08 KB)