Zahájeno hlasování procedurou per rollam v rámci PO 1, OP VaVpI

17.09.2009: V tomto článku naleznete základní informace k zahájení hlasování procedurou per rollam v rámci Výzvy číslo 1.1 - Evropská centra excelence, prioritní osa 1 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.