Základní dokumenty OP VaVpI

02.06.2011: Od 1. 6. 2011 je účinná nová verze Příručky pro příjemce OP VaVpI (verze č. 4.0) a některých společných příloh příruček pro žadatele a příjemce.
Více informací naleznete zde: Základní dokumenty OP VaVpI