Západočeská univerzita v Plzni buduje nové výzkumné centrum evropské excelence (OP VaVpI)

21.01.2011: Na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byla publikována tisková zpráva Západočeské univerzity. Projekt Fakulty aplikovaných věd ZČU - Nové technologie pro informační společnost (NTIS), získal dotaci z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.
Projekt je zaměřen se na dva základní dlouhodobé směry výzkumu a vývoje: informační společnost a materiálový výzkum. Projekt zahrnuje rovněž výstavbu nové budovy výzkumného centra excelence a jeho vybavení nejmodernější přístrojovou a výpočetní technikou.

Více informací naleznete zde: Západočeská univerzita v Plzni buduje nové výzkumné centrum evropské excelence