Západočeská univerzita v Plzni buduje výzkumné centrum nových technologií a materiálů (OP VaVpI)

26.01.2011: Na webovových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byla publikována informace o jednom z nových výzkumných center úspěšně podpořených ze strukturálních fondů EU.
Řešitelem projektu Centrum nových technologií a materiálů (CENTEM) je vysokoškolský ústav Nové technologie – Výzkumné centrum v západočeském regionu Západočeské univerzity v Plzni (NTC).

Hlavním strategickým cílem projektu je být významným zdrojem výzkumných kapacit vybavených moderní přístrojovou technikou pro potřeby průmyslových a výzkumných subjektů v regionu i mimo něj za účelem rozvoje nových technologií. Jedná se především o rozvoj materiálového výzkumu a transfer technologií průmyslovým a výzkumným subjektům zejména v oblasti aplikovaného výzkumu.

Projekt byl podpořen dotací v celkové výši 324 milionů Kč.

Více informací naleznete zde: Západočeská univerzita v Plzni buduje výzkumné centrum nových technologií a materiálů