Změna termínu příjmu projektových žádostí v rámci PO 1, OP VaVpI

17.07.2009:
Na základě hlasování Monitorovacího výboru Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (MV OP VaVpI) procedurou per-rollam byla schválena změna termínu ukončení příjmu projektových žádostí v rámci vyhlášené Výzvy číslo 1.1 - Evropská centra excelence, Prioritní osa 1, OP VaVpI, tzn. datum ukončení příjmu projektových žádostí je prodlouženo do 15. 10. 2009.