Změny v Zákoně o veřejných zakázkách (OP VK)

16.01.2012:
Řídicí orgán OP VaVpI upozorňuje žadatele a příjemce finanční podpory z OP VaVpI na změny v Zákoně o veřejných zakázkách, platné od začátku letošního roku.
Více informací naleznete zde: Změny v Zákoně o veřejných zakázkách