1. výzva Ústeckého kraje - oblast podpory 3.2

10.08.2009: Ústecký kraj vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblast Podpora nabídky dalšího vzdělávání.