1. výzva kraje Vysočina - oblast podpory 3.2

26.08.2009: Kraj Vysočina vyhlašuje 1. výzvu k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pro oblast Podpora nabídky dalšího vzdělávání.