1. výzva operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

19.02.2009: Dne 2. května 2008 vyhlásil Pardubický kraj, Zprostředkující subjekt Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, 1. výzvu pro předkládání projektových žádostí ve 3 oblastech podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání (alokováno 51 987 771 Kč), 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (alokováno 18 904 644 Kč) a 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (alokováno 23 630 805 Kč). Na projekty v 1. výzvě byla tedy vymezena částka 94 523 220 Kč.
Zdroj: Pardubický kraj - Aktuality, Zobrazit celý článek