12. 5. 2010 - Seminář k vyhlášené Výzvě číslo 1.3 v rámci PO 3, OP VaVpI

04.05.2010: Dne 12. 5. 2010 ve 14:00 se v Praze uskuteční seminář k vyhlášené Výzvě číslo 1.3 - Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, v rámci prioritní osy 3 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.
Více informací včetně registračního formuláře naleznete zde    .