18. 6. 2010 - Seminář k vyhlášené Výzvě číslo 1.3 v rámci PO 3, OP VaVpI

08.06.2010: Dne 18. 6. 2010 se v Praze uskuteční seminář k vyhlášené Výzvě číslo 1.3 - Popularizace, propagace a medializace vědy a techniky, v rámci prioritní osy 3 Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.
Kapacita místnosti je omezena, proto je nutné se předem na seminář zaregistrovat. Vyplněný registrační formulář, prosím, zasílejte na následující emailové adresy barbora.simakova@msmt.cz a v kopii vladimira.coufalova@msmt.cz.

Zda je na semináři ještě volná kapacita a další informace naleznete zde    .