2. výzva Jihomoravského kraje - oblast podpory 3.2

15.07.2010: Jihomoravský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na  oblast podpory 3.2 v rámci Prioritní osy 3 - Další vzdělávání.