2. výzva Plzeňského kraje - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.3 (OP VK)

28.04.2012:
Plzeňský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.