2. výzva Středočeského kraje - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.1 (OP VK)

09.06.2012:
Středočeský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání.