2. výzva Zlínského kraje - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.1 (OP VK)

14.04.2012:
Zlínský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání.