2. výzva kraje Vysočina - oblast podpory 3.2 (OPVK)

27.05.2010: Kraj Vysočina vyhlašuje 2. výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na  oblast podpory 2.3 v rámci Prioritní osy 3 - Další vzdělávání.