4. výzva Královéhradeckého kraje - prioritní osa 1 - oblasti podpory 1.1, 1.2 a 1.3

09.11.2010: Královéhradecký kraj vyhlašuje výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzvy jsou vyhlášeny v rámci Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.