4. výzva Libereckého kraje - prioritní osa 3 - oblast podpory 3.2 (OP VK)

14.04.2012:
Liberecký kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání.