4. výzva Olomouckého kraje - prioritní osa 3 - oblast podpory 3.2 (OP VK)

03.10.2012: Olomoucký kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti podpory 3.2 – Podpora nabídky dalšího vzdělávání.