4. výzva Středočeského kraje - prioritní osa 1 - oblast podpory 1.2 (OP VK)

25.11.2011: Středočeský kraj vyhlašuje výzvu předkladatelům grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Výzva se vztahuje na oblast podpory 1.2 v rámci Prioritní osy 1 - Počáteční vzdělávání.